مشخصات فنی

توصیف کلی:

این دستگاه میدان الکتریکی شدید اطراف هادی ها و ادوات فشارقوی (AC) را حس کرده و به کاربر هشدار می دهد. دستگاه بصورت یک جعبه کوچک طراحی شده که بر روی کمربند یا جیب لباس نصب شده و فردی را که در نزدیکی میدان الکتریکی قوی در حال کار کردن است از وجود میدان آگاه می کند.

چگونگی کار دستگاه:

این دستگاه با حس کردن میدان الکتریکی اطراف کابل یا ادوات فشار قوی و ایجاد آژیر کار می کند. علاوه بر این سیگنال صوتی، یک چراغ هم به طور چشمک زن شروع به کار می کند و نهایتاً هر چند ثانیه یکبار دستگاه با ایجاد لرزه، کاربر را از وجود میدان شدید و ولتاژ بالا آگاه می سازد. هرچه ولتاژ منبع بالاتر باشد یا به عبارتی میدان شدیدتر باشد، دستگاه از فاصله دورتری شروع به آژیر کشیدن می کند.

نحوه تست:

دستگاه دارای یک شاسی است که با فشار دادن آن کلیه سیستمهای هشدار دهنده (آژیر، چراغ چشمک زن و موتور لرزاننده) به کار می افتند و با این کار تست می شوند.

باتری:

باتری دستگاه دو عدد باتری نیم قلمی یا 1.5 ولت است که قابل جایگزینی با باتریهای قابل شارژ است. به علاوه یک LED سبز دائم روشن است و داشتن شارژ کافی باتری را نشان می دهد.هرگاه باتری به نزدیکی تخلیه کامل برسد و ولتاژ آن افت کرده باشد، LED  سبز خاموش شده و و یک LED قرمز روشن می شود.

نکات ایمنی:

چون بدن انسان هادی الکتریکی خوبی است و میدان الکتریکی را شیلد می کند، بنابراین بهتر است این دستگاه در قسمت جلو ووسط بدن و روی لباس نصب شده و حرکت کاربر رو به جلو باشد. حتی گرفتن دست در جلویا دور تا دور دستگاه، میدان الکتریکی را شیلد کرده و از حس شدن آن جلوگیری می کند.

این دستگاه قادر به حس کردن میدان الکتریکی ساکن (وابسته به ولتاژ DC) نیست. بنابر این اگر مثلاً در خازن بار الکتریکی باقی مانده باشد، اگرچه پتانسیل بالایی داشته باشد، دستگاه عکس العملی نشان نمی دهد.

چگونگی استفاده از دستگاه:

این دستگاه را می توان بر روی جیب لباس یا کمربند و.. نصب نمود و لیکن بهتر است در جلوی بدن قرار داده شده و مسیر حرکت فرد رو به جلو باشد. بیشترین حساسیت دستگاه در این حالت، در جهت روبه رو بوده و حساسیت در طرفین کمتر است. اگر دستگاه در جلوی بدن نصب شود، منبع فشار قوی ای که در پشت سر قرار دارد حس نخواهد کرد. در محیطهایی که ادوات فشار قوی در نقاط مختلف وجود دارد بهتر است از بیش از یک دستگاه استفاده شود.، مثلاً یکی در جلوی بدن و دیگری در پشت قرار گیرد.

در هنگام قرار دادن دستگاه بر روی لباس و کمربند و... ممکن است چند بوق شنیده شود ولی بعد از نصب شدن کامل نباید دستگاه بوقی ایجاد کند (مگر در حضور میدان الکتریکی قوی).

بعد از نصب شدن برای اطمینان از صحت کار دستگه، شاسی آنرا فشار دهید تا کلیه علائم هشداردهنده شامل بوق، چشمک زن، و موتور ارزاننده بعد از چند ثانیه فعال شوند. اگر LED سبزخاموش بود یا LED قرمز روشن بود باید باتری دستگاه تعویض یا شارژ گردد. باید توجه شود که دستگاه در بیرونی ترین قسمت بر روی کلیه لباسها نصب شود و از وسایل بزرگ فلزی دیگر نظیر کمربند و چکمه و یا وسایل الکتریکی نظیر رادیو، موبایل و... دور باشد.

حساسیت:

•    آشکار سازی ولتاژ در 4کیلوولت در فاصله 13/2 متر
•    آشکار سازی ولتاژ در 15کیلوولت در فاصله 74/2
•    آشکار سازی ولتاژ در 25 کیلوولت و بالاتر در فاصله 05/3 متر
•    آشکار سازی ولتاژ در 35 کیلوولت در فاصله 66/3 متر

مشخصات فنی:

•    حساسیت داخلی بالا در فرکانسهای آستانه 50-60هرتز
•    درجه حرارت کاری 5- تا 60 درجه سانتیگراد
•    حجم صدای آلارم 100 دسی بل
•    دارای باتری با قابلیت شارژ

مزایا:

•    اعلام خطر در کابلهای به زمین افتاده
•    اعلام خطر در نزدیکی میدان فشار قوی
•    افزایش ایمنی تکنسینهای برق در هوای طوفانی از سایر افراد در حوزه

تست

گزارشات آزمون:

دریافت فایل نتایج تست های انجام گرفته توسط پژوهشگاه

گواهینامه